สำนักงานทางหลวงกระบี่ (สุราษฎร์ธานี)

สำนักงานทางหลวงกระบี่ (สุราษฎร์ธานี)

พร้อมกับเจ้าหน้าที่ ร่วมกันจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๔

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2554

" รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ "