สำนักงานทางหลวงกระบี่ (สุราษฎร์ธานี)
การประชุมที่ปรึกษาโครงการสำรวจและวิเคราะห์ลักษณะภาพความเสียหายของทางผิวแอสฟัลต์
IMGP2245.JPG
IMGP2245
IMGP2246.JPG
IMGP2246
IMGP2248.JPG
IMGP2248
IMGP2250.JPG
IMGP2250
IMGP2251.JPG
IMGP2251
IMGP2252.JPG
IMGP2252
IMGP2253.JPG
IMGP2253
IMGP2254.JPG
IMGP2254
IMGP2255.JPG
IMGP2255
IMGP2256.JPG
IMGP2256
IMGP2257.JPG
IMGP2257
IMGP2258.JPG
IMGP2258